21 Nisan 2017 Cuma

Araç Kiralamada Faaliyet Kiralama Kavramı

Faaliyet kiralamasında kiralama süresi yatırım malının ekonomik ömründen kısa olup kira dönemi sonunda kiracı bu ürünün mülkiyetini (kiraladığı arabayı) üzerine almadan kiralayana iade eder. Otoyu Kiralayan, söz konusu ürünü yeniden değerlemeye tutarak belirlediği bir bedelle yeniden kiralar veya ikincil piyasada satışa sunar.

Faaliyet kiralamasında amaç:


Bu kiralama yöntemi yatırım mallarının yani kiralamada kullanılan araçların ekonomik ömrünün birden fazla kiracı tarafından paylaşılmasına olanak veren esnek bir oto kiralama hizmetidir. 

Araç Kiralama Sözleşme süresinin işleme konu olan malın ekonomik ömründen daha kısa olması kiracının sözleşme süresi boyunca kiralama şirketine ödediği kiraların
iskonto edilmiş halinin, ürünün bugünkü satın alma bedelinin altında kalması
demektir

Faaliyet kiralaması rent a car şirketleri tarafından gerçekleştirilebileceği gibi,
kira konusu yatırım malının üreticisi ya da genel dağıtımcısı tarafından da
gerçekleştirilebilmektedir. 

Çoğu üretici firma önce kendi ürettiği ürünleri finanse ederek piyasaya girer ve daha sonra ayrı bir finansman birimi altında tüm ürünleri finanse edip ihtiyaçları doğrultusunda diğer ekipmanlarını örneğin araç yada makine parkurunu kiralama işlemler ile yürütmeye devam eder. Otomobil Kiralama için tıklayın

18 Nisan 2017 Salı

Trafik kazalarıKaza görüntüleri

  1. Trafik KazalarıAraç içi kameraya yansıyan kaza görüntüleri 
  2. Yurt dışındaki kaza görüntüleri
  3. Dikkatsiz sürücülerin kaza görüntüleri
  4. Mobesaya yansıyan kazalar


Kiralık oto araba kaza görüntüleri

Trafik Kaza Görüntüleri
11 Nisan 2017 Salı

Kiralama İşlemlerine İlişkin Muhasebe Standardı 

(TMS-17) 24.02.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TMS-17’ye göre finansal
kiralama: “Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve
yararların devredildiği sözleşmelerdir. Sözleşme süresi sonunda mülkiyet
devredilebilir veya devredilmeyebilir.” şeklinde tanımlandıktan sonra faaliyet
kiralaması finansal kiralama dışındaki kiralamalar olarak nitelendirilmiştir.
Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde, TMS-17 ve VUK’un
mükerrer 290 ıncı maddesinde yer alan düzenlemeler paralellik arz etmektedir.
Bununla birlikte, TMS-17’de, VUK’dan farklı olarak operasyonel kiralamanın
muhasebeleştirilmesi de düzenlenmiştir. 
Buna göre;

Faaliyet kiralamasında, başka bir sistematik yaklaşım kiracının beklediği
faydanın zamanlamasını daha iyi yansıtmadıkça, yapılan kira ödemeleri doğrusal
(eşit) olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebeleştirilir. Diğer bir
ifadeyle, faaliyet kiralamasında mülkiyet kiracıya geçmeyeceğinden sabit kira
ödemeleri her yıl itibariyle giderleştirilmekte, kiralanan varlık ve bundan doğan
yükümlülük bilanço içinde gösterilmeyip, nazım hesaplarda izlenilmektedir.