gunluk kiralik oto anadolu yakası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
gunluk kiralik oto anadolu yakası etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

11 Nisan 2017 Salı

Kiralama İşlemlerine İlişkin Muhasebe Standardı 

(TMS-17) 24.02.2006 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TMS-17’ye göre finansal
kiralama: “Bir varlığın mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan her türlü risk ve
yararların devredildiği sözleşmelerdir. Sözleşme süresi sonunda mülkiyet
devredilebilir veya devredilmeyebilir.” şeklinde tanımlandıktan sonra faaliyet
kiralaması finansal kiralama dışındaki kiralamalar olarak nitelendirilmiştir.
Finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde, TMS-17 ve VUK’un
mükerrer 290 ıncı maddesinde yer alan düzenlemeler paralellik arz etmektedir.
Bununla birlikte, TMS-17’de, VUK’dan farklı olarak operasyonel kiralamanın
muhasebeleştirilmesi de düzenlenmiştir. 
Buna göre;

Faaliyet kiralamasında, başka bir sistematik yaklaşım kiracının beklediği
faydanın zamanlamasını daha iyi yansıtmadıkça, yapılan kira ödemeleri doğrusal
(eşit) olarak kiralama süresi boyunca gider olarak muhasebeleştirilir. Diğer bir
ifadeyle, faaliyet kiralamasında mülkiyet kiracıya geçmeyeceğinden sabit kira
ödemeleri her yıl itibariyle giderleştirilmekte, kiralanan varlık ve bundan doğan
yükümlülük bilanço içinde gösterilmeyip, nazım hesaplarda izlenilmektedir.